Alla utbildningar

Grundläggande brandutbildning med både teori och släckövning med handbrandsläckare och brandfilt.

Utbildningen uppfyller kraven, (Lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor) om kunskap hos föreståndare brandfarlig vara och andra anställda som hanterar brandfarliga varor

Utbildningen är certifierande och krävs, av försäkringsbolagen, för att få utföra arbeten som alstrar värme eller gnistor som kan orsaka brand. Kursen växlar teori och praktiska övningar med återkoppling till verkliga situationer för att skapa intresse och förståelse för nyttan med kunskapen.

1 dag, 08:30 - 15:30
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i Systematiskt Brandskyddsarbete s.k. SBA. Deltagarna får kurskompendium samt laglistor och källförteckning i pappersformat och på e-post.
På stora arbetsplatser, så som industrier, kontor, hotell, konferensanläggningar, sjukhus, m fl. är det vid utrymning mycket svårt att ha full kontroll på om alla som vistats i lokalen verkligen är ute och befinner sig på den bestämda återsamlingsplatsen. Vi rekommenderar att stora arbetsplatser utser och utbildar ett antal Utrymningsledare som återkommande övar och aktivt deltar i säkerhetsarbetet.
1 dag, 09:00 - 12:00
Utrymningsövningar ingår i alla systematiska brandskyddsarbeten och är ett absolut måste för att vara säker på att Människa Teknik och Organisation fungerar. Konsekvenserna av att ha glömt att genomföra utrymningsövning kan vara livsfarliga.
1 dag, 12:30 - 15:30
Utbildningen L-ABC (Första Hjälpen) uppfyller kompetenskrav enl. arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7 om Första hjälpen och krisstöd. Kravet ligger på alla typer av verksamheter.
En Grundläggande HLR utbildning med hjärtstartare, enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer.
Ökar chanserna för barn som drabbats av akut skada eller sjukdom att överleva samt minska de negativa följderna av händelsen.
Utbildningen ger fördjupade kunskaper i användandet av en hjärtstartare både enskilt och i team, främst för personer som i sin yrkesroll förväntas använda en hjärtstartare.
Utbildning för Brandskyddsansvariga och Chefer
Utbildningen, som är en utökad version av L-ABC (Första Hjälpen), uppfyller kompetenskrav enl. arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7 om Första hjälpen och krisstöd.
Kravet ligger på alla typer av verksamheter.
Tid ca: 4 tim
En Grundläggande HLR utbildning med hjärtstartare, enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer. Samt ett information om vad man gör annorlunda på Barn.
Släckövning med handbrandsläckare och brandfilt på mindre brand.