« Tillbaka

Allmän Brandutbildning


Kursbeskrivning

Innehåll:
Brandskydd på arbetsplatsen?
Vad krävs för att brand ska uppstå?
Brandförlopp
Åtgärder vid brand R-V-L-S
Släckmedel
Brandorsaker
Brandceller
Utrymning
Praktisk släckövning med handbrandsläckare och brandfilt!

Utvärdering

Kursmål

Utbildningen ger personalen ökat riskmedvetande, kunskap och beredskap i såväl hur man förebygger brand, som agera vid händelse av brand, för att minska risken för skador på människa, miljö och egendom.

Målgrupp

Alla typer av verksamheter omfattas av Lagen om Skydd mot olyckor där krav på utbildning finns.
Utbildningen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår.

Verksamhetsförlagd utbildning på er arbetsplats eller plats enl. överenskommelse.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Efter kursen

Denna kursdag kan vara grund till SBA Grund och Brandfarliga varor
Inga tillgängliga kursstarter