« Tillbaka

D-HLR – Hjärtstartarutbildning för yrkesanvändare


Kursbeskrivning

Innehåll:
Konstatera hjärtstopp
Larmrutiner
HLR-test
Användning av hjärtstartare
Förståelse för vikten av regelbunden träning
Teamträning med scenarioövningar
Luftvägsstopp

Kursmål

Målet med utbildningen är att deltagarna tränas att enskilt och/eller tillsammans med sina kollegor organisera och utföra HLR med halvautomatisk defibrillator (D-HLR) samt i övrigt hantera situationen på ett korrekt sätt.

Målgrupp

D-HLR är kursen för alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp, tex, räddningspersonal, polis, väktare, personal i simhallar och dylikt.

Förkunskaper

Genomgått kursen Vuxen HLR med hjärtstartare
Inläst kursbok i D-HLR

Inga tillgängliga kursstarter