« Tillbaka

Heta Arbeten


Kursbeskrivning

Innehåll:
Bestämmelser i Lagar & Försäkringsvillkor
Organisation & Ansvar
Säkerhetsreglerna 1-13
Brandkunskap
Förebyggande åtgärder
Brandfarlig vara samt EX-miljö
Tätskiktsarbete
Praktiska släckövningar
Nätbaserat kunskapsprov
Utvärdering och avslutning

Kursmål

Kursen ger deltagarna certifikat och fördjupad kunskap i hur man kan förebygga brand vid heta arbeten. De ska också förstå nödvändigheten i att tillämpa säkerhetsreglerna för att undvika att skada människor och egendom. Kursen växlar teori och praktiska övningar med återkoppling till verkliga situationer för att skapa intresse och förståelse för nyttan med kunskapen.

Målgrupp

För Fastighetsägare, Företag och Entreprenörer som kommer beställa eller utföra rollen som, Tillståndsansvarig, Hetarbetare och/eller brandvakt vid heta arbeten.

Osäker på om du behöver gå utbildningen? Kontakta oss!

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Tid

1 dag, 08:30 - 15:30
Inga tillgängliga kursstarter