« Tillbaka

SBA - Systematiskt Brandskydd (grund)


Kursbeskrivning

Innehåll:
Lagar och föreskrifter
Brandskyddspolicy
Risker i verksamheten
Brandskyddsorganisation
Utbildning
Brandskyddsregler
Brandskyddsbeskrivning
Drift- och underhållsinstruktioner
Kontroll och uppföljning
Handlingsplan

Kursmål

Kunskaperna ska ge förutsättningar att förstå hur ett SBA är uppbyggt, vilka delar som skall ingå och hur det utveckas.

Målgrupp

Passar för personer som ingår i en brandskyddsorganisation som ledningsgrupp, chefer, arbetsledare, brandskyddsombud, m.fl.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs
Inga tillgängliga kursstarter