« Tillbaka

Släckövning


Kursbeskrivning

En praktisk släckövning där deltagaren får prova på att använda handbrandsläckare och brandfilt på mindre brand. Praktiska momentet föregås av en muntlig genomgång av rutiner och åtgärder i händelse av brand.

Kursmål

Deltagarna ska känna till hur man använder och provat på att använda handbrandsläckare och brandfilt, för att kunna och våga ingripa i händelse av brand.

Målgrupp

All personal i ett företag/verksamhet bör ha genomfört släckövning under de senaste två åren.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Övningen passar som påbyggnad på en teoretisk brandutbildning
Inga tillgängliga kursstarter