Utbildning i Brandfarliga Arbeten ger det certifikat som försäkringsbolagen kräver för att få, utfärda tillstånd, utföra och vara brandvakt ett tillfälligt arbete som kan medföra uppvärmning och risk för brand. (s.k. brandfarliga heta arbeten)

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretagen) och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området.

Tid: 7 tim (inkl. raster)

Plats: Vid bokning av hel grupp genomför vi utbildning på er arbetsplats, plats som ni anvisar (förutsatt att det kan göras inom ramen för FHM’s riktlinjer) eller som distansutbildning via Teams (alt. Zoom efter ert önskemål). 

P.g.a. Covid-19 Har vi NU även öppna distansutbildningar via Teams VARJE MÅNDAG fram till 31/3 2021 (se våra tillfällen nedan)

Innehåll:

På utbildningen får du bland annat lära dig:

  • Säkerhetsreglerna för Brandfarliga Arbeten
  • Brandkunskap
  • Riskbedömning
  • Genomföra en släckövning (undantagen vid distansutbildning)

Pris vid utbildning “på-plats”: 2350kr/deltagare inkl. certifikat 5år.

Pris vid distansutbildning: 1950kr/deltagare inkl. certifikat 5år.

Pris för grupper: Begär offert via utbildning@dinbrandman.se