Utbildning i Brandfarliga heta arbeten ger det certifikat och behörighet som försäkringsbolagen kräver för att få, utfärda tillstånd, utföra och vara brandvakt ett arbete som kan medföra uppvärmning och risk för brand på en tillfällig arbetsplats. (s.k. brandfarliga heta arbeten). Utbildningen avslutas med ett digitalt certifieringstest. Efter ett godkänt resultat erhåller deltagaren ett certifikat Brandfarliga Arbeten utfärdat av SVEBRA.

Brandfarliga Arbeten är en ny modern utbildning, framtagen av SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretagen) och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området.

Tid: 7 tim (inkl. raster)

Plats: Vid bokning av hel grupp genomför vi utbildning på er arbetsplats, plats som ni anvisar (förutsatt att det kan göras inom ramen för FHM’s riktlinjer) eller som distansutbildning via Teams (alt. Zoom efter ert önskemål). 

NU har vi även även öppna distansutbildningar via Teams VARJE FREDAG (se våra tillfällen nedan)

Innehåll:

Utbildningen följer UKHA’s kursplan och du får bland annat lära dig:

 • Säkerhetsreglerna för Brandfarliga Arbeten
 • Brandkunskap
 • Riskbedömning med KOKA-metoden vid brandfarliga heta arbeten
 • Genomföra en släckövning (undantagen vid distansutbildning)
 • Lagar och försäkringsvillkor som reglerar brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Pris vid utbildning “på-plats”: 2350kr/deltagare inkl. certifikat 5år.

Pris vid distansutbildning: 1995kr/deltagare inkl. certifikat 5år.

Pris för grupper: Begär offert via utbildning@dinbrandman.se 

Brandfarliga Arbeten Distansutbildning Varje Fredag kl. 08-15.

Anmälan kan ske fram till dagen före utbildningen
 • Fredag 2021-10-15 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom
 • Torsdag 2021-10-21 Ort Distansutbildning på Ryska via Zoom
 • Fredag 2021-10-22 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom (FULLT)
 • NY Extrainsatt!!! Fredag 2021-10-22 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom
 • Torsdag 2021-10-28 Ort Distansutbildning på Engelska via Zoom
 • Fredag 2021-10-29 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom
 • Fredag 2021-11-05 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom
 • Onsdag 2021-11-10 Ort Distansutbildning på Ryska via Zoom
 • Fredag 2021-11-12 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom
 • Fredag 2021-11-19 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom
 • Onsdag 2021-11-24 Ort Distansutbildning på Engelska via Zoom
 • Fredag 2021-11-26 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom
 • Fredag 2021-12-03 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom
 • Onsdag 2021-12-08 Ort Distansutbildning på Ryska via Zoom
 • Fredag 2021-12-10 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom
 • Måndag 2021-12-13 Ort Distansutbildning på Engelska via Zoom
 • Fredag 2021-12-17 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom
 • Torsdag 2021-12-23 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom
 • Torsdag 2021-12-30 Ort Distansutbildning via Teams/Zoom
 • Beslut angående Distansutbildning under 2022 kommer under slutet av 2021.
Särskilda villkor för distansutbildning i Brandfarliga Arbeten under hösten 2020 – hösten 2021.

Svebra följer UKHA’s godkännande att genomföra denna utbildning på distans och då utan den praktiska släckövning, för att bidra till minskad smittspridning.

Under rådande omständigheter i pågående coronapandemi vill vi att det fortsatt ska vara så enkelt och tryggt som möjligt för er att skaffa den kompetens och certifikat ni behöver för att kunna fortsätta arbeta.

Hos oss kan ni anmäla er fram till dagen före utbildningsdagen, i mån om plats.

Bokningen är bindande.

Ev. ombokning (vid oförutsett förhinder) till senare tillfälle kan ni göra fram till utbildningsdagen. Ni kan även överlåta platsen till annan deltagare fram till utbildningsdagen.

Det ni behöver är en dator eller surfplatta med fungerande webbkamera, mikrofon och internetuppkoppling. Skulle ni inte ha kamera och microfon tiller dator så kan ni logga in på utbildningen med telefonen och använda den kameran och mikrofonen.

Information om hur det fungerar med utbildningsplattformen TEAMS eller ZOOM kommer i bekräftelsen som ni får vid bokad utbildning, samt att vi startar dagen med en genomgång så att alla ska känna sig trygga med tekniken.

VÄLKOMMEN PÅ EN NY TYP AV UTBILDNING!

/ VD Pär Wikström