Allmän Brandutbildning

Denna grundläggande utbildning i brandskydd ingår i det systematiska brandskyddsarbetet och ger personalen ökat riskmedvetande samt kunskap och beredskap i hur man kan förebygga och agera vid händelse av brand, för att minska risken för skador på människa, miljö och egendom.

Kravet ligger på alla typer av verksamheter. Kursen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår.

Kurslängd: 3 tim

Plats: På ert företag (rikstäckande)

Antal deltagare: Max 20pers

Innehåll:

 • Brandskydd på arbetsplatsen
 • Vad är vi skyldiga att göra?
 • Vad krävs för att det ska brinna?
 • Brandförlopp rumsbrand
 • Åtgärder vid brand R-V-L-S
 • Släckmedel
 • Brandorsaker
 • Brandceller
 • Utrymning
 • Praktisk släckövning med handbrandsläckare och brandfilt
 • Utvärdering, Intyg & Avslutning

Pris: Begär offert.

För frågor och/eller bokning kontakta:

Din Brandman Sverige AB

020-90 00 00

info@dinbrandman.se