D-HLR – Hjärtstartare

D-HLR är kursen för alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp, tex, räddningspersonal, polis, väktare, personal i simhallar och dylikt.

GRUNDUTBILDNING I D-HLR

 • deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.
 • utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
 • efter genomförd utbildning skall du kunna utföra D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer
 • efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Tidsåtgång: Ca 4 timmar

Antal deltagare: Max 6 (Rekommenderat 4)

Förkunskapskrav för grundkurs D-HLR
-Grundkurs i Vuxen-HLR med hjärtstartare senast ett halvår innan kurs
-Inläst kursbok i D-HLR
-Webbutbildning

Kursinnehåll

 • konstatera hjärtstopp
 • larmrutiner
 • HLR-test
 • användning av hjärtstartare
 • förståelse för vikten av regelbunden träning
 • teamträning med scenarioövningar
 • luftvägsstopp

Pris: Begär offert

För frågor och/eller bokning kontakta:

Din Brandman Sverige AB

020-90 00 00

info@dinbrandman.se