Systematiskt Brandskydd (grund)

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i Systematiskt Brandskyddsarbete s.k. SBA och passar för personer som ingår i en brandskyddsorganisation som ledningsgrupp, chefer, arbetsledare, brandskyddsombud, m.fl. Kunskaperna ska ge förutsättningar att förstå hur ett SBA är uppbyggt, vilka delar som skall ingå och hur det utveckas.

Kurslängd: 4-8 tim

Plats: På ert företag (rikstäckande) eller öppen utbildning lokalt.

Antal deltagare: Max 10pers

Innehåll:

  • Lagar och föreskrifter
  • Brandskyddspolicy
  • Risker i verksamheten
  • Brandskyddsorganisation
  • Utbildning
  • Brandskyddsregler
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Drift- och underhållsinstruktioner
  • Kontroll och uppföljning
  • Handlingsplan

Deltagarna får kurskompendium samt laglistor och källförteckning i pappersformat och på e-post.

Pris: Begär offert.

För frågor och/eller bokning kontakta:

Din Brandman Sverige AB

020-90 00 00

info@dinbrandman.se