Utrymningsledare

På stora arbetsplatser, så som industrier, kontor, hotell, konferensanläggningar, sjukhus, m fl. är det vid utrymning mycket svårt att ha full kontroll på om alla som vistats i lokalen verkligen är ute och befinner sig på den bestämda återsamlingsplatsen. Vi rekommenderar att stora arbetsplatser utser och utbildar ett antal Utrymningsledare som återkommande övar och aktivt deltar i säkerhetsarbetet.

Utbildningen ger deltagarna godakunskaper i vilka uppgifter och vad som kan förväntas av en utrymningsledare både vid utrymningssituation som förberedande åtgärder.

Kurslängd: ca 2-3tim (med fördel i samband med utrymningsövning)

Plats: På ert företag (rikstäckande)

Antal deltagare:  Ingen begränsnin

Innehåll:Utrymningsledarväst

  • Brandförlopp & Säker utrymning
  • Larmutrustning?
  • Utrymningsvägar och Nödutgångar
  • Rutiner för utrymningsledaren och övriga
  • Hjälpmedel för utrymningsledaren
  • Reaktioner vid brandlarm
  • Ansvar
  • Vanliga problem vid utrymning
  • Rapportering

I samband med (omgående efter eller inom närmaste månad) utbildning är det bra att hålla en utrymningsövning för att identifiera ev. brister i rutiner.

Pris: Begär offert.

För frågor och/eller bokning kontakta:

Din Brandman Sverige AB

020-90 00 00

info@dinbrandman.se