Utrymningsövning

Utrymningsövningar ingår i alla systematiska brandskyddsarbeten och är ett absolut måste för att vara säker på att Människa Teknik och Organisation fungerar. Konsekvenserna av att ha glömt att genomföra utrymningsövning kan vara livsfarliga. Syftet är att upptäcka brister i kunskap, rutiner, information, utrustning mm.

Genomförande: Totalt  2-3timUtrymningsövning

  • Planering – Syfte och ambitionsnivån? 30 min
  • Förberedelser 15-45 min
  • Larmet
  • Utrymningen, 5-10min
  • Återsamlingsplats, 5 min
  • Uppföljningsmöte, 20-30 min
  • Rapport med feedback och åtgärdsförslag 60 min

Pris: Begär offert.

För frågor och/eller bokning kontakta:

Din Brandman Sverige AB

020-90 00 00

info@dinbrandman.se