Heta Arbeten

Utbildningen är certifierande och krävs, av försäkringsbolagen samt lagen om skydd mot olyckor, för att få utföra arbeten som alstrar värme eller gnistor som kan orsaka brand. Kursen riktar sig till alla som kommer att vara tillståndsgivare, Hetarbetare och/eller brandvakt vid heta arbeten.

Syftet med kursen är att deltagarna ska få fördjupad kunskap i hur man kan förebygga brand vid heta arbeten. De ska också förstå nödvändigheten i att tillämpa säkerhetsreglerna för att undvika att skada människor och egendom.

Kurslängd: 6,30 tim (Inkl. raster)

Antal deltagare: Max 20st

Plats: På ert företag (Rikstäckande)

Innehåll:

  • Bestämmelser i Lagar & Försäkringsvillkor
  • Organisation & Ansvar
  • Säkerhetsreglerna 1-13
  • Brandkunskap
  • Förebyggande åtgärder
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö
  • Tätskiktsarbete
  • Praktiska släckövningar
  • Nätbaserat kunskapsprov
  • Utvärdering och avslutning

Utbildningen växlar teori och praktiska övningar med återkoppling till verkliga situationer för att skapa intresse och förståelse för nyttan med kunskapen.

Pris: Begär offert

 

För frågor och/eller bokning av utbildning kontakta:

Din Brandman Sverige AB

020-90 00 00

info@dinbrandman.se