OM OSS

Affärsidé:

”Din Brandman Sverige AB levererar utbildningar inom brandskydd och första hjälpen/HLR i hela Sverige av lokala brandmän, vilket ger hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris för såväl lokala som rikstäckande företag.”

Kompetens, Erfarenhet och Pedagogik ger Trygghet och Nöjda Deltagare.

Dinbrandman.se är ett unikt nätverk av utbildade brandmän med intresse och erfarenhet i att informera och utbilda människor i förebyggande mot olyckor och brandskydd samt agerande vid brand, olyckor och hastigt insjuknande.

Utöver instruktörernas löpande kompetensutveckling och yrkeserfarenhet använder vi en pedagogisk modell (bakgrund, mål, teori med verklighets- och verksamhetsåterkoppling, praktisk övning och utvärdering) som innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig samt ökar riskmedvetandet och skapar tryggheten att våga ingripa vid olyckor på arbetsplatsen.

Som en del av vårt kvalitetsarbete görs utvärderingar av utbildningarna. Ni som beställare kan sedan välja att få dessa presenterat i original eller som sammanställning, efter varje utbildningstillfälle eller i efterhand på begäran.

Se även vårt Policydokument KMA för mer info om vårt systematiska arbete med förbättringar inom Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Specialitet

Med stora personella resurser kan vi arrangera och samordna tidseffektiva utrymnings- och släckövningar för företag med högt personalantal och krav på korta produktionsstopp.

Var finns vi och var jobbar vi:

Företaget har sitt säte i Boden, Norrbotten men även kontor i Stora Sundby, Eskilstuna.

Utbildningarna och övningarna håller vi där ni finns i hela Sverige från Kiruna till Malmö.