Affärsidé

”Din Brandman Sverige AB levererar utbildningar inom brandskydd och första hjälpen/HLR i hela Sverige av lokala brandmän, vilket ger hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris för såväl lokala som rikstäckande företag.”

Kompetens, Erfarenhet och Pedagogik ger Trygghet och Nöjda Deltagare.

Din brandman Sverige är ett unikt nätverk av utbildade brandmän med intresse och erfarenhet i att informera och utbilda människor i förebyggande mot olyckor och brandskydd samt agerande vid brand, olyckor och hastigt insjuknande.

Som en del av vårt kvalitetsarbete görs utvärderingar av utbildningarna. Ni som beställare kan sedan välja att få dessa presenterat i original eller som sammanställning, efter varje utbildningstillfälle eller i efterhand på begäran.

Utöver instruktörernas löpande kompetensutveckling och yrkeserfarenhet använder vi en pedagogisk modell (bakgrund, mål, teori med verklighets- och verksamhetsåterkoppling, praktisk övning och utvärdering) som innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig samt ökar riskmedvetandet och skapar tryggheten att våga ingripa vid olyckor på arbetsplatsen.

Är du brandman eller brandingenjör och vill arbeta som instruktör hos oss?
Registrera dig hos vår samarbetspartner Räddningspersonal.se

© 2024 Din Brandman Sverige AB