Brandutildningar:
Webbutbildningar:
 • Teoretisk Grundläggande Brandutbildning
 • Brandskyddsansvarig/ombud
 • Utrymningsledare
 • SBA Systematiskt BrandskyddsArbete (Grund)
 • Föreståndare Brandfarliga varor (Grund)
Praktiska Brandövningar:
 • Praktisk Släckövning
 • Utrymningsövning
Första hjälpen-utbildningar:
 • HLR med hjärtstartare
 • Första hjälpen & HLR med hjärtstartare
 • Barn-HLR 
 • D-HLR (HLR + AED för yresanvändare)
 • Krisberedskap (Grund)
 • Verksamhetsanpassade Första hjälpen-utbildningar
Krisberedskapsövningar:
 • Praktiskt olycksscenario
 • Verksamhetsanpassat olycks- eller krishändelse-scenario
Instruktörsutbildningar:
 • Instruktör Vuxen HLR med hjärtstartare
 • Instruktör Barn-HLR