Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget. Utbildningen uppfyller kraven i Lagen om Skydd mot olyckor (LSO), om dokumentation och de allmänna råden från MSB SRVFS 2004:3 Vid företagsförlagda utbildningar anpassar vi innehållet efter era förutsättningar

Tid: Grundutbildning 4 tim / Verksamhetsanpassning +3 tim

Antal deltagare: max 15 pers

Plats: På er arbetsplats / Distansutbildning via Zoom.

Innehåll:

 • Lagar, förordningar & föreskrifter
 • Verksamhet – Fastighet / Byggnad – Organisation
 • Systematik inom Brandskydd
 • Brandkunskap
 • Brandrisker
 • Tekniskt brandskydd
 • Utrymning
 • Intyg

Kursmaterial till varje deltagare.

 Frågor och offert: utbildning@dinbrandman.se 

Kombinera gärna med en av våra andra utbildningar. Tex: Grundläggande brandutbildning eller utrymningsledare!
Många kombinerar denna utbildning med någon av våra HLR utbildingar.

Kommande kurstillfällen

2024-04-17
 • Fullbokad – Föreståndare för brandfarliga och explosiva varor – Distanskurs
  Tid 08:0015:00

  Boka utbildning

   

2024-05-02
 • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete – Distansutbildning
  Tid 08:0012:00

  Boka utbildning

   

2024-05-15
 • Föreståndare för brandfarliga och explosiva varor – Distanskurs
  Tid 08:0015:00

  Boka utbildning

   

Nöjda kunder är vår prioritering!

Din Brandman Sverige är ett unikt nätverk av utbildade brandmän med intresse och erfarenhet i att informera och utbilda människor i förebyggande mot olyckor och brandskydd, samt agerande vid brand, olyckor och hastigt insjuknande.

Som en del av vårt kvalitetsarbete görs utvärderingar av utbildningarna. Ni som beställare kan sedan välja att få dessa presenterat i original eller som sammanställning, efter varje utbildningstillfälle eller i efterhand på begäran. Dessutom får ni som beställare alltid inbjudan från oberoende reco.se att ge ert omdöme om vad ni tyckte om vårt samarbete.

Instruktörerna är utbildade och certifierade enligt HLR-rådets riktlinjer och får löpande kompetensutveckling.

Det innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig.

© 2024 Din Brandman Sverige AB