Brandutbildningar:

Brandfarliga Heta arbeten 

Tid: 7 tim 
Arbetar du med verktyg som medför ”uppvärmning eller gnistbildning”? Då är en utbildning i ”Brandfarliga Heta arbeten” det du behöver. Antingen via Branskyddsföreningens eller Svebras utbildning, vi utbildar i båda. Båda följer SBF 2022 och ger samma behörighet. Vi erbjuder öppna utbildning hos oss samt företagsutbildning hos er.
Mer information

Grundläggande Brandutbildning
Tid: 3 tim
Ger deltagarna kunskaper i såväl förebyggande brandskydd som åtgärder vid brand och praktisk övning i att användning av brandsläckningsutrustningen.
Mer information
Utrymningsledare

Tid: 2 tim
Ger deltagarna kunskap i hur man utrymmer en byggnad på ett snabbt och säkert sätt.
Mer information

SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete (grund)

Tid: 3-7 tim
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.
Mer information

Föreståndare Brandfarliga & Explosiva varor (anpassad)

Tid: 4-7 tim
Utbildningen uppfyller kraven, (Lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor) om kunskap hos föreståndare och andra anställda som hanterar brandfarliga varor.
Mer information

Brandskyddsansvariga/ombud
Tid: 3,5 tim
Vi  hjälper dig så att du får rätt kompetens för ditt uppdrag.
Praktisk släckövning
Tid: 30-60 min per grupp
Ger deltagarna erfarenhet i att hantera släckredskap.
Utrymningsövning
Tid: 1,5 tim
Vi hjälper er att agera rätt vid en utrymning.

Första hjälpen och HLR utbildningar:

HLR med hjärtstartare
Tid: 2 tim
Ger deltagarna kunskaper Hjärt-lungräddning, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar.
Första hjälpen & HLR med hjärtstartare (L-ABCDE) 
Tid: 4 tim
Ger deltagarna kunskaper Första hjälpen enligt L-ABCDE & Hjärt-lungräddning, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar. Denna utbildning följer HLR rådets riktlinjer från år 2021.
Första hjälpen & HLR med hjärtstartare (L-ABC)
Tid: 3-4 tim
Ger deltagarna kunskaper Första hjälpen & Hjärt-lungräddning, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar.
Första hjälpen vid El-skada & HLR med hjärtstartare (L-ABC)
Tid: 3,5 tim
Ger deltagarna kunskaper Första hjälpen vid el-skada & Hjärt-lungräddning, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar.
Barn-HLR
Tid: 1,5-2 tim
Ger deltagarna kunskaper Första hjälpen & Hjärt-lungräddning på barn, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar.
D-HLR för insatspersonal

Tid: 3-4 tim

Utbildningen vänder sig till dig som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra HLR och första hjälpen och har tillgång till en hjärtstartare. Tex brandmän, polis, väktare, badvakter med flera.
S-HLR Vuxen/Barn
Tid: 4 tim
Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen/barn riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.
A-HLR Vuxen/Barn
Tid: 4-5 tim
Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen/barn är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen/barn. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.
Verksamhetsanpassad Första hjälpen-utbildning
Tid: 2-4 tim
Söker ni ha en verksamhetsanpassad första hjälpen utbildning på er arbetsplats.
Kontakta oss hittar vi en lösning som passar er.
Mer information

Krisberedskapsövningar:

Praktiskt olycksscenario
Tid: ? tim
Varför inte kombinera en Första-hjälpen utbildning med ett praktiskt olycksscenario. Där deltagarna får chansen att praktisera sina nya kunskaper. Antingen i direkt samband med Första hjälpen utbildningen eller vid senare tillfälle.
Verksamhetsanpassat olycks- eller krishändelse-scenario
Tid: ? tim
Varför inte kombinera en Första-hjälpen utbildning med ett verksamhetsanpassat olycks- eller krishändelse-scenario. Där deltagarna får chansen att praktisera sina nya kunskaper. Antingen i direkt samband med Första hjälpen utbildningen eller vid senare tillfälle.

© 2023 Din Brandman Sverige AB