HLR med hjärtstartare
Tid: 2 tim
Ger deltagarna kunskaper Första hjälpen & Hjärt-lungräddning, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar.
Första hjälpen & HLR med hjärtstartare
Tid: 3-4 tim
Ger deltagarna kunskaper Första hjälpen & Hjärt-lungräddning, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar.
Första hjälpen vid El-skada & HLR med hjärtstartare
Tid: 3,5 tim
Ger deltagarna kunskaper Första hjälpen vid el-skada & Hjärt-lungräddning, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar.
Barn-HLR
Tid: 1,5-2 tim
Ger deltagarna kunskaper Första hjälpen & Hjärt-lungräddning på barn, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar.

Sidan under uppbyggnad. Kontakta oss för information om nedanstående utbildningar.

D-HLR för insatspersonal

Tid: 3-4 tim

Utbildningen vänder sig till dig som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra HLR och första hjälpen och har tillgång till en hjärtstartare. Tex brandmän, polis, väktare, badvakter med flera.
S-HLR Vuxen
Tid: 4 tim
Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.
A-HLR Vuxen
Tid: 4-5 tim
Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.
Krisberedskap (Grund)
Tid: ? tim
Sida under uppbyggnad…
Mer information
Verksamhetsanpassad Första hjälpen-utbildning
Tid: 2-4 tim
Söker ni ha en verksamhetsanpassad första hjälpen utbildning på er arbetsplats.
Kontakta oss hittar vi en lösning som passar er.
Mer information

Krisberedskapsövningar:

Praktiskt olycksscenario
Tid: ? tim
Varför inte kombinera en Första-hjälpen utbildning med ett praktiskt olycksscenario. Där deltagarna får chansen att praktisera sina nya kunskaper. Antingen i direkt samband med Första hjälpen utbildningen eller vid senare tillfälle.
Mer information
Verksamhetsanpassat olycks- eller krishändelse-scenario
Tid: ? tim
Varför inte kombinera en Första-hjälpen utbildning med ett verksamhetsanpassat olycks- eller krishändelse-scenario. Där deltagarna får chansen att praktisera sina nya kunskaper. Antingen i direkt samband med Första hjälpen utbildningen eller vid senare tillfälle.
Mer information