HLR med hjärtstartare
Tid: 2 tim
Ger deltagarna kunskaper Hjärt-lungräddning, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar.
Första hjälpen & HLR med hjärtstartare (L-ABCDE) 
Tid: 3-4 tim
Ger deltagarna kunskaper Första hjälpen enligt L-ABCDE & Hjärt-lungräddning, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar. Denna utbildning följer HLR rådets riktlinjer från år 2021.
Branschanpassad Första hjälpen HLR med hjärtstartare 
Tid: 3,5-4 tim
Ger deltagarna branschanpassad kunskap vid Första hjälpen vid el-skada & Hjärt-lungräddning, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar.
Barn-HLR
Tid: 1,5-2 tim
Ger deltagarna kunskaper Första hjälpen & Hjärt-lungräddning på barn, samt genomgång i hur en hjärtstartare fungerar.
D-HLR för insatspersonal

Tid: 3-4 tim

Utbildningen vänder sig till dig som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra HLR och första hjälpen och har tillgång till en hjärtstartare. Tex brandmän, polis, väktare, badvakter med flera.
S-HLR Vuxen/Barn
Tid: 4 tim
Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen/barn riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.
A-HLR Vuxen/Barn
Tid: 4-5 tim
Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen/barn är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen/barn. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.
Verksamhetsanpassad Första hjälpen-utbildning
Tid: 2-4 tim
Söker ni ha en verksamhetsanpassad första hjälpen utbildning på er arbetsplats.
Kontakta oss hittar vi en lösning som passar er.
Mer information

Sidan under uppbyggnad. Kontakta oss för information om nedanstående utbildningar.

Krisberedskap (Grund)
Tid: ? tim
Sida under uppbyggnad…

Krisberedskapsövningar:

Praktiskt olycksscenario
Tid: ? tim
Varför inte kombinera en Första-hjälpen utbildning med ett praktiskt olycksscenario. Där deltagarna får chansen att praktisera sina nya kunskaper. Antingen i direkt samband med Första hjälpen utbildningen eller vid senare tillfälle.
Verksamhetsanpassat olycks- eller krishändelse-scenario
Tid: ? tim
Varför inte kombinera en Första-hjälpen utbildning med ett verksamhetsanpassat olycks- eller krishändelse-scenario. Där deltagarna får chansen att praktisera sina nya kunskaper. Antingen i direkt samband med Första hjälpen utbildningen eller vid senare tillfälle.

© 2024 Din Brandman Sverige AB