Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget. Utbildningen uppfyller kraven i Lagen om Skydd mot olyckor (LSO), om dokumentation och de allmänna råden från MSB SRVFS 2004:3 Vid företagsförlagda utbildningar anpassar vi innehållet efter era förutsättningar

Tid: Grundutbildning 4 tim / Verksamhetsanpassning +3 tim

Antal deltagare: max 15 pers

Plats: På er arbetsplats / Distansutbildning via Zoom eller Teams.

Innehåll:

  • Lagar, förordningar & föreskrifter
  • Verksamhet – Fastighet / Byggnad – Organisation
  • Systematik inom Brandskydd
  • Brandkunskap
  • Brandrisker
  • Tekniskt brandskydd
  • Utrymning
  • Intyg

Kursmaterial till varje deltagare.

 Frågor och offert: utbildning@dinbrandman.se 

Kombinera gärna med en av våra andra utbildningar. Tex:
Grundläggande brandutbildning eller utrymningsledare!
Många kombinerar denna utbildning med någon av våra HLR utbildingar.

Systematiskt brandskyddsarbete

Är du brandman eller brandingenjör och vill arbeta som instruktör hos oss?
Registrera dig hos vår samarbetspartner Räddningspersonal.se

Kompetens, Erfarenhet och Pedagogik ger Trygghet och Nöjda Deltagare.

Din brandman Sverige är ett unikt nätverk av utbildade brandmän med intresse och erfarenhet i att informera och utbilda människor i förebyggande mot olyckor och brandskydd, samt agerande vid brand, olyckor och hastigt insjuknande.

Som en del av vårt kvalitetsarbete görs utvärderingar av utbildningarna. Ni som beställare kan sedan välja att få dessa presenterat i original eller som sammanställning, efter varje utbildningstillfälle eller i efterhand på begäran.

Utöver instruktörernas löpande kompetensutveckling och yrkeserfarenhet använder vi en pedagogisk modell (bakgrund, mål, teori med verklighets- och verksamhetsåterkoppling, praktisk övning och utvärdering). Det innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig. Dessutom ökar riskmedvetandet och skapar tryggheten att våga ingripa vid olyckor på arbetsplatsen.

© 2023 Din Brandman Sverige AB