Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget. Utbildningen uppfyller kraven i Lagen om Skydd mot olyckor (LSO), om dokumentation och de allmänna råden från MSB SRVFS 2004:3 Vid företagsförlagda utbildningar anpassar vi innehållet efter era förutsättningar

Tid: Grundutbildning 4 tim / Verksamhetsanpassning +3 tim

Antal deltagare: max 15 pers

Plats: På er arbetsplats / Distansutbildning via Zoom eller Teams.

Innehåll:

  • Lagar, förordningar & föreskrifter
  • Verksamhet – Fastighet / Byggnad – Organisation
  • Systematik inom Brandskydd
  • Brandkunskap
  • Brandrisker
  • Tekniskt brandskydd
  • Utrymning
  • Intyg

Kursmaterial till varje deltagare.

 Frågor och offert: utbildning@dinbrandman.se 
Systematiskt brandskyddsarbete

SBA utbildning. utbildning SBA. Systematisk brandskyddsarbete. Brandskydd. systematisk brandskydds utbildning. Utbildning Systematisk brandskyddsarbete.