Föreståndare för brandfarliga och explosiva varor

Utbildningen uppfyller kraven, (Lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor) om kunskap hos föreståndare och andra anställda som hanterar brandfarliga varor. Vid företagsförlagda utbildningar anpassar vi innehållet efter era förutsättningar och vad ert tillstånd för brandfarliga varor omfattar för typ av produkter. Därför varierar tiden för utbildningen.

Tid: 4 + 3 tim

Plats: På er arbetsplats / Distansutbildning via Zoom.

Innehåll:

 • Lagar, förordningar & föreskrifter
 • Brandkunskap
 • Särskilda Risker
 • Klassningar och Märkningar
 • Utredningskrav
 • Dokumentationskrav
 • Tillstånd?
 • Föreståndarens roll och uppgifter
 • Ansvar
 • Intyg

Kursmaterial till varje deltagare.

Frågor och offert: utbildning@dinbrandman.se 

Kombinera gärna med en av våra andra utbildningar. Tex:
En praktisk släckövning eller en utrymingsövning för hela personalkåren!

Utbildning - Föreståndare brandfarlig vara

Är du brandman eller brandingenjör och vill arbeta som instruktör hos oss?
Registrera dig hos vår samarbetspartner Räddningspersonal.se

Kompetens, Erfarenhet och Pedagogik ger Trygghet och Nöjda Deltagare.

Din brandman Sverige är ett unikt nätverk av utbildade brandmän med intresse och erfarenhet i att informera och utbilda människor i förebyggande mot olyckor och brandskydd, samt agerande vid brand, olyckor och hastigt insjuknande.

Som en del av vårt kvalitetsarbete görs utvärderingar av utbildningarna. Ni som beställare kan sedan välja att få dessa presenterat i original eller som sammanställning, efter varje utbildningstillfälle eller i efterhand på begäran.

Utöver instruktörernas löpande kompetensutveckling och yrkeserfarenhet använder vi en pedagogisk modell (bakgrund, mål, teori med verklighets- och verksamhetsåterkoppling, praktisk övning och utvärdering). Det innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig. Dessutom ökar riskmedvetandet och skapar tryggheten att våga ingripa vid olyckor på arbetsplatsen.

1
2Fortsätt till Företagsuppgifter
Se tillgängliga datum i kalendern här intill.

Kontaktuppgifter till bokaren

Uppgifter om den som bokar

2023 november

mån tis ons tor fre lör sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • Föreståndare för brandfarliga och explosiva varor – Distanskurs
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

© 2023 Din Brandman Sverige AB