Utbildningen uppfyller kraven, (Lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor) om kunskap hos föreståndare och andra anställda som hanterar brandfarliga varor. Vid företagsförlagda utbildningar anpassar vi innehållet efter era förutsättningar och vad ert tillstånd för brandfarliga varor omfattar för typ av produkter. Därför varierar tiden för utbildningen.

Tid: 4 + 3 tim

Plats: På er arbetsplats / Distansutbildning via Zoom eller Teams.

Innehåll:

  • Lagar, förordningar & föreskrifter
  • Brandkunskap
  • Särskilda Risker
  • Klassningar och Märkningar
  • Utredningskrav
  • Dokumentationskrav
  • Tillstånd?
  • Föreståndarens roll och uppgifter
  • Ansvar
  • Intyg

Kursmaterial till varje deltagare.

Frågor och offert: utbildning@dinbrandman.se 

Föreståndare brandfarlig vara

föreståndare brandfarliga och explosiva varor. föreståndare brandfarlig vara. Föreståndare brandfarliga varor. föreståndare. explosiva varor. Föreståndare Explosiva varor. utbildning Föreståndare brandfarliga varor. Utbildning Föreståndare brandfarlig vara. utbildning Föreståndare.