Första hjälpen och HLR – L-ABCDE

Utbildningen, Första hjälpen och HLR, uppfyller kompetenskrav enl. arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7 om Förstahjälpen och krisstöd. Utbildningen följer HLR-rådets senaste riktlinjer med bedömningsmodellen L-ABCDE. Kravet ligger på alla typer av verksamheter. Kursen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår.

Tid: 4 tim

Plats: På er arbetsplats

Antal deltagare: Max 12 pers / grupp

Innehåll:

  • Bemötande och bedömning
  • L-ABCDE
  • Hjärt-lungräddning
  • Hjärtstartare
  • Medvetslöshet
  • Sjukdomsfall
  • Olyckor / Trauma
  • Förflyttningstekniker
  • Kursintyg 
Frågor och offert: info@dinbrandman.se

Är det här inte den utbildning du letar efter? Se alla våra utbildningar i första hjälpen och hlr.

Öppen Utbildning i Stockholm

Nu erbjuder vi möjligheten att boka in enskilda deltagare till våra öppna utbildningar i HLR och Första Hjälpen i Årsta. Läs mer och boka här

Första hjälpen och HLR - LABCDE
Kompetens, Erfarenhet och Pedagogik ger Trygghet och Nöjda Deltagare.

Din brandman Sverige är ett unikt nätverk av utbildade brandmän med intresse och erfarenhet i att informera och utbilda människor i förebyggande mot olyckor och brandskydd, samt agerande vid brand, olyckor och hastigt insjuknande.

Som en del av vårt kvalitetsarbete görs utvärderingar av utbildningarna. Ni som beställare kan sedan välja att få dessa presenterat i original eller som sammanställning, efter varje utbildningstillfälle eller i efterhand på begäran.

Utöver instruktörernas löpande kompetensutveckling och yrkeserfarenhet använder vi en pedagogisk modell (bakgrund, mål, teori med verklighets- och verksamhetsåterkoppling, praktisk övning och utvärdering). Det innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig. Dessutom ökar riskmedvetandet och skapar tryggheten att våga ingripa vid olyckor på arbetsplatsen.

Är du brandman eller sjukvårdspersonal och vill arbeta som instruktör hos oss?
Registrera dig hos vår samarbetspartner Räddningspersonal.se

© 2023 Din Brandman Sverige AB