Utbildningen uppfyller kompetenskrav enl. arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7 om Förstahjälpen och krisstöd. Utbildningen följer HLR-rådets senaste riktlinjer med bedömningsmodellen L-ABCDE. Kravet ligger på alla typer av verksamheter. Kursen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår.

Tid: 4 tim

Plats: På er arbetsplats

Antal deltagare: Max 12 pers / grupp

Innehåll:

  • Bemötande och bedömning
  • L-ABCDE
  • Hjärt-lungräddning
  • Hjärtstartare
  • Medvetslöshet
  • Sjukdomsfall
  • Olyckor / Trauma
  • Förflyttningstekniker
  • Kursintyg 
Frågor och offert: info@dinbrandman.se