Utbildningen uppfyller kompetenskrav enl. arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7 om Förstahjälpen och krisstöd. Kravet ligger på alla typer av verksamheter. Kursen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår.

Tid: 3,5 tim

Plats: På er arbetsplats

Antal deltagare: Max 12 pers / grupp

Innehåll:

 • Varför Förstahjälpen ?
 • L – ABC
 • L – Uppmärksamma Livsfarligt läge
 • A – Kontroll av Medvetande & Andning
 • Stabilt sidoläge
 • 112 – Vad har inträffat?
 • HLR,  30-2- Mitt På
 • Luftvägsstopp
 • B – Stoppa ev. Blödningar
 • C – Förebygg Cirkulationssvikt
 • Psykisk Förstahjälpen
 • EL-skador
 • Kursintyg 
Frågor och offert: info@dinbrandman.se
Första hjälpen vid El-skada & HLR med hjärtstartare