Utbildningen uppfyller kompetenskrav enl. arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7 om Förstahjälpen och krisstöd. Kravet ligger på alla typer av verksamheter. Kursen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår.

Tid: 3,5 tim

Plats: På er arbetsplats

Antal deltagare: Max 12 pers / grupp

Innehåll:

 • Varför Förstahjälpen ?
 • L – Livsfarligt läge – Organisera & handla olycksplats
 • A – Andning – Skapa fria luftvägar
 • Att ringa 112
 • Om Hjärtstartare – Se och prova på
 • HLR – Hjärt-& Lungräddning (30 – 2 mitt På)
 • B – Blödning – Att stoppa olika blödningar
 • C – Cirkulationssvikt – Förebygga och motverka
 • Luftvägstopp – Buktryck / Heimlich manöver
 • Psykisk förstahjälpen
 • EL-skador
 • Intyg från HLR-rådet