Utbildningen ingår i det systematiska brandskyddsarbetet och ger personalen kunskap och beredskap i hur man kan förebygga och agera vid händelse av brand, för att minska risken för skador på människa, miljö och egendom.

Kravet ligger på alla typer av verksamheter. Kursen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår. 

Tid: 3 tim

Plats: På er arbetsplats / Distansutbildning via Zoom eller Teams. (2 tim)

Innehåll:

  • Vad är “skäligt brandskydd” i hemmet och på arbetsplatsen?
  • Systematiskt, tekniskt & organisatoriskt brandskydd
  • Brandteori & Brandförlopp
  • Åtgärder vid brand
  • Brandorsaker & Förebyggande brandskydd
  • Utrymning
  • Praktisk släckövning med brandsläckare och brandfilt
    (Ingen praktisk släckövning vid distansutbildning)