Grundläggande brandutbildning

En grundläggande brandutbildning ingår i det systematiska brandskyddsarbetet och ger personalen kunskap och beredskap i hur man kan förebygga och agera vid händelse av brand, för att minska risken för skador på människa, miljö och egendom.

Kravet ligger på alla typer av verksamheter. Kursen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår. 

Tid: 3 tim

Plats: På er arbetsplats / Distansutbildning via Zoom. (2 tim)

Innehåll:

  • Vad är ”skäligt brandskydd” i hemmet och på arbetsplatsen?
  • Systematiskt, tekniskt & organisatoriskt brandskydd
  • Brandteori & Brandförlopp
  • Åtgärder vid brand
  • Brandorsaker & Förebyggande brandskydd
  • Utrymning
  • Praktisk släckövning med brandsläckare och brandfilt
    (Ingen praktisk släckövning vid distansutbildning)
Frågor och offert: utbildning@dinbrandman.se 

Kombinera gärna med en av våra andra utbildningar. Till exempel
en utrymningsövning för hela personalen! Många kombinerar även denna utbildning med någon av våra HLR utbildingar.

Grundläggande brandutbildning
Kompetens, Erfarenhet och Pedagogik ger Trygghet och Nöjda Deltagare.

Din brandman Sverige är ett unikt nätverk av utbildade brandmän med intresse och erfarenhet i att informera och utbilda människor i förebyggande mot olyckor och brandskydd samt agerande vid brand, olyckor och hastigt insjuknande.

Som en del av vårt kvalitetsarbete görs utvärderingar av utbildningarna. Ni som beställare kan sedan välja att få dessa presenterat i original eller som sammanställning, efter varje utbildningstillfälle eller i efterhand på begäran.

Utöver instruktörernas löpande kompetensutveckling och yrkeserfarenhet använder vi en pedagogisk modell (bakgrund, mål, teori med verklighets- och verksamhetsåterkoppling, praktisk övning och utvärdering) som innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig samt ökar riskmedvetandet och skapar tryggheten att våga ingripa vid olyckor på arbetsplatsen.

Läs mer om alla våra olika utbildningar under fliken ”våra utbildningar

Är du brandman eller brandingenjör och vill arbeta som instruktör hos oss?
Registrera dig hos vår samarbetspartner Räddningspersonal.se

© 2024 Din Brandman Sverige AB