Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen/barn är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen/barn. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.

Tid: 4-5 tim

Plats: På er arbetsplats

Antal deltagare: max 6 pers / grupp

Innehåll:

  • Kunna utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt.

  • Kunna behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR

  • Förstå vikten av teamarbete och teamträning

Frågor och offert: info@dinbrandman.se
S-HLR-Vuxen