Heta arbeten och Brandfarliga arbeten 

Tid: 7 tim
Arbetar du med verktyg som medför ”uppvärmning eller gnistbildning”? Då är en brandutbildning ”Heta arbeten” eller ”Brandfarliga arbeten” det du behöver. Båda certifikaten ger samma behörighet.
Mer information: Heta arbeten / Brandfarliga arbeten

Grundläggande Brandutbildning
Tid: 3 tim
Ger deltagarna kunskaper i såväl förebyggande brandskydd som åtgärder vid brand och praktisk övning i att användning av brandsläckningsutrustningen.
Mer information
Utrymningsledare

Tid: 2 tim
Ger deltagarna kunskap i hur man utrymmer en byggnad på ett snabbt och säkert sätt.
Mer information

SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete (grund)

Tid: 3-7 tim
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.
Mer information

Föreståndare Brandfarliga & Explosiva varor (anpassad)

Tid: 4-7 tim
Utbildningen uppfyller kraven, (Lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor) om kunskap hos föreståndare och andra anställda som hanterar brandfarliga varor.
Mer information

Brandskyddsansvariga/ombud
Tid: 3,5 tim
Vi  hjälper dig så att du får rätt kompetens för ditt uppdrag.
Praktisk släckövning
Tid: 30-60 min per grupp
Ger deltagarna erfarenhet i att hantera släckredskap.
Utrymningsövning
Tid: 1,5 tim
Vi hjälper er att agera rätt vid en utrymning.

© 2022 Din Brandman Sverige AB - WordPress Theme by Kadence WP