Utbildningen ingår i det systematiska brandskyddsarbetet och ger personalen kunskap och beredskap i hur man agerar vid händelse av brand. Utrymning av en byggnad låter kanske som en enkel sak. Saken är den att i majoriteten av fallen så agerar vi fel om vi inte tränar på det. Tex använder du inte en nödutgång du inte vet vart den leder.

Kravet ligger på alla typer av verksamheter. Kursen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår. 

Tid: 1,5 tim

Plats: På er arbetsplats

Innehåll:

  • Genomgång före.
  • Utrymning.
  • Genomgång efter.
  • Med eller utan rök.
 
Frågor och offert: utbildning@dinbrandman.se 

Kombinera gärna med en av våra andra utbildningar. Tex: UtrymningsledarutbildningGrundläggande brandutbildning eller med en praktisk släckövning.

Utrymnigsövning