Utrymningsövning

En praktisk utrymningsövning ingår i det systematiska brandskyddsarbetet och ger personalen kunskap och beredskap i hur man agerar vid händelse av brand. Utrymning av en byggnad låter kanske som en enkel sak. Saken är den att i majoriteten av fallen så agerar vi fel om vi inte tränar på det. Tex använder du inte en nödutgång du inte vet vart den leder.

Kravet ligger på alla typer av verksamheter. Kursen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår. 

Tid: 1,5 tim

Plats: På er arbetsplats

Innehåll:

  • Genomgång före.
  • Utrymning.
  • Genomgång efter.
  • Med eller utan rök.
 
Frågor och offert: utbildning@dinbrandman.se 

Kombinera gärna med en av våra andra utbildningar. Tex: UtrymningsledarutbildningGrundläggande brandutbildning eller med en praktisk släckövning.

Brandutbildnig - Utrymningsövning

Är du brandman eller brandingenjör och vill arbeta som instruktör hos oss?
Registrera dig hos vår samarbetspartner Räddningspersonal.se

Nöjda kunder är vår prioritering!

Din Brandman Sverige är ett unikt nätverk av utbildade brandmän med intresse och erfarenhet i att informera och utbilda människor i förebyggande mot olyckor och brandskydd, samt agerande vid brand, olyckor och hastigt insjuknande.

Som en del av vårt kvalitetsarbete görs utvärderingar av utbildningarna. Ni som beställare kan sedan välja att få dessa presenterat i original eller som sammanställning, efter varje utbildningstillfälle eller i efterhand på begäran. Dessutom får ni som beställare alltid inbjudan från oberoende reco.se att ge ert omdöme om vad ni tyckte om vårt samarbete.

Instruktörerna är utbildade och certifierade enligt HLR-rådets riktlinjer och får löpande kompetensutveckling.

Det innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig.

© 2024 Din Brandman Sverige AB