Utbildningen uppfyller kompetenskrav enl. arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7 om Förstahjälpen och krisstöd. Kravet ligger på alla typer av verksamheter. Kursen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår.

Tid: 2 tim

Plats: På er arbetsplats

Antal deltagare: Max 12 pers / grupp

Innehåll:

  • Varför Förstahjälpen ?
  • L – Livsfarligt läge – Organisera & handla olycksplats
  • A – Andning – Skapa fria luftvägar
  • Att ringa 112
  • Om Hjärtstartare – Se och prova på
  • HLR – Hjärt-& Lungräddning (30 – 2 mitt På)
  • Luftvägstopp – Buktryck / Heimlich manöver
  • Psykisk förstahjälpen
  • Intyg från HLR-rådet2