Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen/barn riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

Tid: 4 tim

Plats: På er arbetsplats

Antal deltagare: max 6 pers / grupp

Innehåll:

  • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
  • Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016
  • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
  • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.
  • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.
S-HLR-Vuxen