Utrymningsledare

Alla verksamheter ska ha en organisation för sitt brandskydd. En del av denna organisation ska innehålla utrymningsrutiner och någon som ansvarar för att detta sker på ett effektivt och säkert sätt. Den rollen kallas oftast Utrymningsledare. Utbildningen ingår i det systematiska brandskyddsarbetet och ger personal som har rollen som utrymningsledare kunskap i hur man utrymmer byggnaden på ett säkert och effektivt sätt samt vilket ansvar och uppgifter hen har.

Tid: 2 tim

Plats: På er arbetsplats / Distansutbildning via Zoom.

Antal deltagare: Max 10 pers

Innehåll:

  • Ansvar & Lagen om skydd mot olyckor
  • Systematiskt Brandskyddsarbete – SBA
  • Utrymningsledarens uppgifter och ansvar
  • Brandteori
  • Rädda-Varna-Larma-Släck
  • Utrymningsstrategier
  • Brandceller
  • Handbrandsläckare – Typer och användningsområden
  • Intyg
 Frågor och offert: utbildning@dinbrandman.se 

Kombinera gärna med en av våra andra utbildningar. Tex:
En praktisk släckövning eller en utrymingsövning för hela personalkåren!

Brandutbildning för utrymningsledare

Är du brandman eller brandingenjör och vill arbeta som instruktör hos oss?
Registrera dig hos vår samarbetspartner Räddningspersonal.se

Kompetens, Erfarenhet och Pedagogik ger Trygghet och Nöjda Deltagare.

Din brandman Sverige är ett unikt nätverk av utbildade brandmän med intresse och erfarenhet i att informera och utbilda människor i förebyggande mot olyckor och brandskydd, samt agerande vid brand, olyckor och hastigt insjuknande.

Som en del av vårt kvalitetsarbete görs utvärderingar av utbildningarna. Ni som beställare kan sedan välja att få dessa presenterat i original eller som sammanställning, efter varje utbildningstillfälle eller i efterhand på begäran.

Utöver instruktörernas löpande kompetensutveckling och yrkeserfarenhet använder vi en pedagogisk modell (bakgrund, mål, teori med verklighets- och verksamhetsåterkoppling, praktisk övning och utvärdering). Det innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig. Dessutom ökar riskmedvetandet och skapar tryggheten att våga ingripa vid olyckor på arbetsplatsen.

© 2023 Din Brandman Sverige AB