Alla verksamheter ska ha en organisation för sitt brandskydd. En del av denna organisation ska innehålla utrymningsrutiner och någon som ansvarar för att detta sker på ett effektivt och säkert sätt. Den rollen kallas oftast Utrymningsledare. Utbildningen ingår i det systematiska brandskyddsarbetet och ger personal som har rol-len som utrymningsledare kunskap i hur man utrymmer byggnaden på ett säkert och effektivt sätt samt vilket ansvar och uppgifter hen har.

Tid: 2 tim

Plats: På er arbetsplats / Distansutbildning via Zoom eller Teams.

Antal deltagare: Max 10 pers

Innehåll:

  • Ansvar & Lagen om skydd mot olyckor
  • Systematiskt Brandskyddsarbete – SBA
  • Utrymningsledarens uppgifter och ansvar
  • Brandteori
  • Rädda-Varna-Larma-Släck
  • Utrymningsstrategier
  • Brandceller
  • Handbrandsläckare – Typer och användningsområden
  • Utrymningsövning
  • Intyg