Alla verksamheter ska ha en organisation för sitt brandskydd. En del av denna organisation ska innehålla utrymningsrutiner och någon som ansvarar för att detta sker på ett effektivt och säkert sätt. Den rollen kallas oftast Utrymningsledare. Utbildningen ingår i det systematiska brandskyddsarbetet och ger personal som har rollen som utrymningsledare kunskap i hur man utrymmer byggnaden på ett säkert och effektivt sätt samt vilket ansvar och uppgifter hen har.

Tid: 2 tim

Plats: På er arbetsplats / Distansutbildning via Zoom eller Teams.

Antal deltagare: Max 10 pers

Innehåll:

  • Ansvar & Lagen om skydd mot olyckor
  • Systematiskt Brandskyddsarbete – SBA
  • Utrymningsledarens uppgifter och ansvar
  • Brandteori
  • Rädda-Varna-Larma-Släck
  • Utrymningsstrategier
  • Brandceller
  • Handbrandsläckare – Typer och användningsområden
  • Utrymningsövning
  • Intyg
 Frågor och offert: utbildning@dinbrandman.se 

Kombinera gärna med en av våra andra utbildningar. Tex:
En praktisk släckövning eller en utrymingsövning för hela personalkåren!

utryminingsledare

Utrymningsledare. utrymningsansvarig. utrymning. utryminingsorganisation. organisation vid utrymning. teorikurs utrymning. systematisk utrymning. Säker utrymning.