Utbildningen vänder sig till dig som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra HLR och första hjälpen och har tillgång till en hjärtstartare. Tex brandmän, polis, väktare, badvakter med flera.

Tid: 3-4 tim

Plats: På er arbetsplats

Antal deltagare: Max 6 pers / grupp

Innehåll:

  • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
  • Deltagaren lär sig att behandla personer med hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för D-HLR från 2016
  • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
  • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande riktlinjer.
  • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning
Frågor och offert: info@dinbrandman.se
D-HLR-for-insatspersonal