D-HLR för insatspersonal

Utbildningen D-HLR för insatspersonal, vänder sig till dig som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra HLR och första hjälpen och har tillgång till en hjärtstartare. Tex brandmän, polis, väktare, badvakter med flera.

Tid: 3-4 tim

Plats: På er arbetsplats

Antal deltagare: Max 6 pers / grupp

Innehåll:

  • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
  • Deltagaren lär sig att behandla personer med hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer från 2016
  • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
  • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande riktlinjer.
  • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning
Frågor och offert: info@dinbrandman.se

Är det här inte den utbildning du letar efter? Se alla våra utbildningar i första hjälpen och hlr.

D-HLR-for-insatspersonal

Är du brandman eller sjukvårdspersonal och vill arbeta som instruktör hos oss?
Registrera dig hos vår samarbetspartner Räddningspersonal.se

Nöjda kunder är vår prioritering!

Din Brandman Sverige är ett unikt nätverk av utbildade brandmän med intresse och erfarenhet i att informera och utbilda människor i förebyggande mot olyckor och brandskydd, samt agerande vid brand, olyckor och hastigt insjuknande.

Som en del av vårt kvalitetsarbete görs utvärderingar av utbildningarna. Ni som beställare kan sedan välja att få dessa presenterat i original eller som sammanställning, efter varje utbildningstillfälle eller i efterhand på begäran. Dessutom får ni som beställare alltid inbjudan från oberoende reco.se att ge ert omdöme om vad ni tyckte om vårt samarbete.

Instruktörerna är utbildade och certifierade enligt HLR-rådets riktlinjer och får löpande kompetensutveckling.

Det innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig.

© 2024 Din Brandman Sverige AB