D-HLR för insatspersonal

Utbildningen D-HLR för insatspersonal, vänder sig till dig som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra HLR och första hjälpen och har tillgång till en hjärtstartare. Tex brandmän, polis, väktare, badvakter med flera.

Tid: 3-4 tim

Plats: På er arbetsplats

Antal deltagare: Max 6 pers / grupp

Innehåll:

  • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
  • Deltagaren lär sig att behandla personer med hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer från 2016
  • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
  • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande riktlinjer.
  • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning
Frågor och offert: info@dinbrandman.se

Är det här inte den utbildning du letar efter? Se alla våra utbildningar i första hjälpen och hlr.

D-HLR-for-insatspersonal

Är du brandman eller sjukvårdspersonal och vill arbeta som instruktör hos oss?
Registrera dig hos vår samarbetspartner Räddningspersonal.se

Kompetens, Erfarenhet och Pedagogik ger Trygghet och Nöjda Deltagare.

Din brandman Sverige är ett unikt nätverk av utbildade brandmän med intresse och erfarenhet i att informera och utbilda människor i förebyggande mot olyckor och brandskydd, samt agerande vid brand, olyckor och hastigt insjuknande.

Som en del av vårt kvalitetsarbete görs utvärderingar av utbildningarna. Ni som beställare kan sedan välja att få dessa presenterat i original eller som sammanställning, efter varje utbildningstillfälle eller i efterhand på begäran.

Utöver instruktörernas löpande kompetensutveckling och yrkeserfarenhet använder vi en pedagogisk modell (bakgrund, mål, teori med verklighets- och verksamhetsåterkoppling, praktisk övning och utvärdering). Det innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig. Dessutom ökar riskmedvetandet och skapar tryggheten att våga ingripa vid olyckor på arbetsplatsen.

Bokningsförfrågan - Hjärt-lungräddning A-HLR / S-HLR / D-HLR
Kursförfrågan för gruppbokning inom Hjärt-lungräddning. A-HLR / S-HLR / D-HLR
1
2Fortsätt till Företagsuppgifter

Kontaktuppgifter till bokaren

Funderar du över något? Ring oss på 020-90 00 00 eller maila till Info@dinbrandman.se

© 2023 Din Brandman Sverige AB