Utbildningen uppfyller kompetenskrav enl. arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7 om Förstahjälpen och krisstöd. Kravet ligger på alla typer av verksamheter. Kursen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår.

Tid: 2 tim

Plats: På er arbetsplats

Antal deltagare: Max 12 pers / grupp

Innehåll:

  • Medvetandekontroll
  • Andningskontroll
  • Livstecken
  • Stabilt sidoläge
  • HLR 15 – 2
  • Ringa 112
  • Hantera ett barn med luftvägsstopp
  • Hjärtstartare och barn?
  • Kursintyg 
Frågor och offert: info@dinbrandman.se
Barn-HLR