Utbildningen i transport av farligt gods ADR 1.3 riktar sig till dig som är delaktig i transporten av farligt gods på väg. Till exempel dig som tar emot varor, eller dig som lastar eller lossar farligt gods. Det är även aktuellt för dig som utfärdar transportdokumentation, eller dig som packar farligt gods.

Den riktar sig även till förare av farligt gods som så kallad värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd. Du kanske kör ut leveranser till kunder eller till kollegor?

Tid: 4 tim

Plats: Distans via Zoom / På er arbetsplats

Innehåll

 • Regelverk för farligt gods
 • Klassificering av farligt gods
 • Förpackningar
 • Märkning av förpackningar och transporter
 • Transporthandlingar för farligt gods
 • Undantag från ADR-regelverket
 • Funktioner och Ansvar
 • Säkerhet under transport
 • Transportskydd
 • Rapportering vid olyckor och tillbud
 
Frågor och Offert: info@dinbrandman.se
 
 

Priser och övrig info:

 • Webbutbildning: 995kr/person (exkl. moms) Du utför kursen i din egen takt när Du har tid.
 • Öppen onlineutbildning med instruktör: 2 150 kr / deltagare*

 • På plats hos er: 12 900 kr / grupp* (rekommenderat max 20 deltagare)

 • Utbildningen är framtagen efter MSB’s riktlinjer och ger kompetensintyg i ADR 1.3

 • Tillgänglig i hela Sverige