ADR 1.3

Utbildningen i transport av farligt gods ADR 1.3 riktar sig till dig som är delaktig i transporten av farligt gods på väg. Till exempel dig som tar emot varor, eller dig som lastar eller lossar farligt gods. Det är även aktuellt för dig som utfärdar transportdokumentation, eller dig som packar farligt gods.

Den riktar sig även till förare av farligt gods som så kallad värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd. Du kanske kör ut leveranser till kunder eller till kollegor?

Tid: 4 tim

Plats: Distans via Zoom / På er arbetsplats

Utbildningens Innehåll

 • Regelverk för farligt gods
 • Klassificering av farligt gods
 • Förpackningar
 • Märkning av förpackningar och transporter
 • Transporthandlingar för farligt gods
 • Undantag från ADR-regelverket
 • Funktioner och Ansvar
 • Säkerhet under transport
 • Transportskydd
 • Rapportering vid olyckor och tillbud
I Sverige är det myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för föreskriften ADR-s. Läs mer om vilka regler som gäller på deras hemsida, msb.se
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar bland annat att den som som är involverad i transport av farligt gods, uppdaterar sin utbildning i ADR 1.3 vart annat år. Det beror på att föreskriften regelbundet uppdateras efter rekommendationer från FN. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.
 
Frågor och Offert: info@dinbrandman.se
 

Kombinera gärna med en av våra andra utbildningar. Tex:
Grundläggande brandutbildning eller en utrymingsövning för hela personalkåren!

ADR 1.3

Priser och övrig info:

 • Webbutbildning: 995kr/person (exkl. moms) Du utför kursen i din egen takt när Du har tid.
 • Öppen onlineutbildning med instruktör: 2 150 kr / deltagare (exkl. moms)

 • På plats hos er: 12 900 kr / grupp (exkl moms.) Rekommenderat antal deltagare per grupp är max 20.

 • Utbildningen är framtagen efter MSB’s riktlinjer och ger kompetensintyg i ADR 1.3

 • Utbildningar är tillgängliga i hela Sverige.

Våra utbildningar i farligt gods utförs i samarbete med Ahlsen Företagsutbildningar Sverige AB

© 2024 Din Brandman Sverige AB