Integritetspolicy

 

Vilka är vi

Vi är Din Brandman Sverige AB

Vår hemsideadress är dinbrandman.se

 

Vilka personuppgifter vi hanterar

Vi samlar enbart in information i syfte att bedriva vår verksamhet. Ingen information säljs vidare till tredje part.

 

Personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig är:

 • Grundläggande personuppgiftersom namn, adress, telefonnummer och e-post
  • Personnummer behandlas i de fall de är nödvändiga för att använda den köpta tjänsten. Till exempel för att erhålla certifikat i Heta Arbeten och Brandfarliga Arbeten.
 • Fakturarelaterad informationsom faktureringsadress, organisationsnummer, referensperson och övrig lämnad faktureringsinformation
 • Demografi
 • Köphistorik Information om offerter som du mottagit, och köp som du genomfört
 • Statistiksom visar hur användare använder vår programvara
 • Svar på kundundersökningar
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

 

Hur vi samlar in dina personuppgifter

I allmänhet samlar vi in personuppgifter direkt från dig eller andra personer på ditt företag. Detta sker i samband med beställning av varor eller tjänster, samt i direkt kontakt med vår personal.

Vi använder oss också av cookies och andra spårningstekniker när du använder vår webbplats.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Varför behandlar vi personuppgifter

Din Brandman Sverige AB behandlar personuppgifter i dessa syften

 • Hantera kundorder, avtal och betalningar
 • Ge erbjudanden av produkter och tjänster till kunder.
 • Ge riktad information till dig som kund baserat på din köphistorik
 • Förbättra och utveckla kvalitet, funktionalitet och användarupplevelse för våra tjänster.
 • Upptäcka, avhjälpa och förhindra säkerhetshot och missbruk, samt utföra underhåll och felsökning
 • För att möjliggöra marknadsföring via annonser online

 

Cookies

Din Brandman Sverige AB använder kakor i syfte att spåra din aktivitet på hemsidan. Den informationen används för att hitta aktivitet kopplad till våra digitala annonser och är en förutsättning för att effektivt kunna marknadsföra oss digitalt.

 

Dina Rättigheter

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi korrigerar felaktigheter i dina personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära radering av personuppgifter, med undantag för de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkrav. Till exempel bokföringslagen. Samt att begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Vänligen använd info@dinbrandman.se för att inkomma med begäran enligt denna sektion, alternativt kan du kontakta oss via kontaktuppgifter på hemsidan.

Slutligen har du också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande behandlingen av dina personuppgifter.

 

Vem delar vi din data med?

Inga uppgifter säljs vidare till tredje part. Det finns några fall då vi delar dina personuppgifter med tredje part i syfte att utföra vår verksamhet.

Svar på enkäter
Om du svarar på en kundundersökning så kan ditt svar delas i marknadsföringssyfte. Det görs alltid utan koppling till dina personuppgifter om inte sådant medgivande har erhållits.

Affärspartners
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i de fall det behövs ur affärssynpunkt. Till exempel för att du ska kunna erhålla certifikat, eller för att få tillgång till utbildningar som hålls av våra samarbetspartners.

 

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter mede externa bolag i samband med att de utför tjänster där uppgifterna är nödvändiga. Till exempel marknadsföringstjänster. Dessa bolag har enbart tillstånd att använda uppgifterna för Din brandmans räkning.

 

Leverantörer

För att kunna leverera varor och tjänster till dig så kan vi behöva dela dina personuppgifter med leverantörer av externa tjänster för betalning och frakt.

© 2024 Din Brandman Sverige AB