Praktisk släckövning

Att hantera en brandsläckare är inget svårt, men har du aldrig hanterat en brandsläckare vet du inte hur du kommer reagera när du väl hamnar i den situationen. Att ha genomgått en praktisk släckövning med instruktör, och hanterat en brandsläckare samt en brandfilt är alltid en bra erfarenhet för en tryggare personal.
Kursen är av allmän karaktär och riktar/lämpar sig till alla inom en personalkår.

Tid: Varierar beroende av gruppstorlek.

Plats: På er arbetsplats 

Innehåll:

  • Genomgång av brandsläckare / brandfilt
  • Praktisk släckövning med koldioxidsläckare och brandfilt
  • Släckövning med eran brandslang kan ordnas på eran begäran.
 
Frågor och offert: utbildning@dinbrandman.se 

Kombinera gärna med en av våra andra utbildningar. Tex: Utrymningsledarutbildning eller Grundläggande brandutbildning.

Söker du praktisk släckövning för Brandfarliga Heta Arbeten?
Skicka ett mail till utbildning@dinbrandman.se så ska vi se hur vi kan hjälpa dig.

Brandutbildning - Praktisk Släckövning

Är du brandman eller brandingenjör och vill arbeta som instruktör hos oss?
Registrera dig hos vår samarbetspartner Räddningspersonal.se

Kompetens, Erfarenhet och Pedagogik ger Trygghet och Nöjda Deltagare.

Din brandman Sverige är ett unikt nätverk av utbildade brandmän med intresse och erfarenhet i att informera och utbilda människor i förebyggande mot olyckor och brandskydd, samt agerande vid brand, olyckor och hastigt insjuknande.

Som en del av vårt kvalitetsarbete görs utvärderingar av utbildningarna. Ni som beställare kan sedan välja att få dessa presenterat i original eller som sammanställning, efter varje utbildningstillfälle eller i efterhand på begäran.

Utöver instruktörernas löpande kompetensutveckling och yrkeserfarenhet använder vi en pedagogisk modell (bakgrund, mål, teori med verklighets- och verksamhetsåterkoppling, praktisk övning och utvärdering). Det innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig. Dessutom ökar riskmedvetandet och skapar tryggheten att våga ingripa vid olyckor på arbetsplatsen.

© 2023 Din Brandman Sverige AB