Grundläggande Brandutbildning
Tid: 3 tim
Ger deltagarna kunskaper i såväl förebyggande brandskydd som åtgärder vid brand och praktisk övning i att användning av brandsläckningsutrustningen. ….Läs mer om utbildningen genom att klicka här
Brandskyddsansvariga/ombud
Tid: 3,5 tim
Ger deltagarna redigering pågår ….Läs mer om utbildningen genom att klicka här